INDEX l STRUCTURA l ACTIVITATI l LEGISLATIE l FORMARE PROFESIONALA l FORUM l CONTACT

Colegiul Consilierilor Juridici Bacau

S-a infiintat in temeiul art. 5 si art. 25 din Legea nr. 514/28 noiembrie 2003 (M. Of. Nr. 867 din 5 decembrie 2003) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor O.G. nr. 26/31.01.2000 cu privire al asociatii si fundatii, modificata si completata si prevederile art. 9, 40, 41, si 45 din Constitutia Romaniei, are caracter profesional neguvernamental si nonprofit.

Infiintarea asociatiei profesionale CCJ Bacau a fost autorizata de Ministerul Justitiei sub nr. 77/22.01.2004 si prin incheierea nr. 13 din 10.02.2004 a Judecatoriei Bacau, dobandind personaliatate juridica prin inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor si la organele fiscale competente, C.U.I. 16132245.

Obiectivul esential al Colegiului Consilierilor Juridici Bacau il constituie mentinerea si perfectionarea unui cadru profesional competent, independent, specializat si eficient in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale prin:

Reprezentarea intereselor si drepturilor profesiei de consilier juridic in tara si in strainatate;
Initierea si mentinerea de masuri legislative specifice profesiei de consilier juridic;
Intocmirea Tabloului Consilierilor Juridici la nivel judetean  si national (UCCJR);
Pregatire profesionala continua, solidaritate si disciplina profesionala;
Asigurarea reprezentarii corpului profesional fata de celelalte corpuri profesionale la nivelul societatii civile si in relatia cu autoritatile statului.

Decan, Vasile Ghigea

.......................................................................................................................................................................................................