INDEX l STRUCTURA l ACTIVITATI l LEGISLATIE l FORMARE PROFESIONALA l FORUM l CONTACT

Documente si legislatie

Legislatia privind exercitarea profesiei de Consilier Juridic

Reteaua Judiciara Europeana in materie civila si europeana - Profesiuni juridice in Romania

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 • Ordinul ministrului justitiei nr. 606/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare in profesia de consilier juridic, obtinut in Romania, si a experientei in profesie dobandite in Romania de catre cetatenii romani sau cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

  In vederea accesului sau exercitarii profesiei de consilier juridic sau a unei alte profesii similare celei de consilier juridic intr-un stat membru al UE ori apartinand Spatiului Economic European, cetatenii romani ori cetatenii unui alt stat membru al UE sau apartinand Spatiului Economic European, detinatori ai acestui titlu oficial de calificare, trebuie sa adreseze o cerere Ministerului Justitiei. Prin cerere, acestia vor solicita eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte calificarea profesionala de consilier juridic si exercitarea acestei profesii in Romania in decursul unei perioade de timp.

  Cererea va fi insotita de:
  - copia actului de identitate
  - copia legalizata a diplomei de licenta in domeniul drept, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata in Romania
  - copia legalizata a cartii de munca sau adeverinta eliberata de angajator, din care sa rezulte ca solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul Romaniei.

 • Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 140 din 3 martie 2010Informatii utile

- Ministerul Justitiei - Noul Cod Civil

_____________________________________

- Ghid practic privind Dreptul European International Privat _____________________________________

- Ghid de bune practici privind utilizarea medierii in clauzele transfrontaliere

_____________________________________

- Material al Curtii Constitutionale intr-o speta privind revizuirea pensiei

_____________________________________

- Exercitarea profesiei de Consilier Juridic in U.E. conform Ordinul M.J. 606.2010 publicat in M.O.

_____________________________________