INDEX l STRUCTURA l ACTIVITATI l LEGISLATIE l FORMARE PROFESIONALA l FORUM l CONTACT

Activitatile Colegiului Consilierilor Juridici Bacau - PAGINA IN UPDATE 2018

Intrunire Adunarea Generala a Consilieriulor Juridici Bacau

Consiliul de Conducere al CCJ BACAU, convoaca Adunarea Generala , in ziua de 18.02.2012, orele 09.00, la UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” din BACAU, cu urmatoarea ordine de zi:


1. Darea de seama a Consiliului ,
2. Raportul cenzorului,
3. Aprobarea BVC pentru anul 2012,
4. Alegerea noilor organe de conducere,
5. Diverse.

Prezenta tuturor membrilor CCJ BACAU la Adunarea Generala este obligatorie.

___________________________________________________________________________

Intrunire Adunarea Generala a Consilieriulor Juridici Bacau

In ziua de 16.01.2010, intre orele 09.00-12.00 va alea loc Adunarea Generala a
Colegiului Consilierilor Juridici Bacau.
Ordine de zi:
- Dare de seama a activitatii C.C.J.Bacau, pentru anul 2009,
- Raportul Comisiei de Cenzori,
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2010,
- Prezentarea programei de pregatire profesionala in 2010,
- Stabilirea examenului de definitivat pentru anul 2010,
- Alte probleme organizatorice,
- Diverse

Locatia in sala Casei de Cultura a municipiului Bacau.

___________________________________________________________________________

Intrunire Adunarea Generala a Consilieriulor Juridici Bacau

In ziua de 24.10.2009 intre orele 09.00 – 11.00 va avea loc Adunarea Generala a Colegiului Consilierilor Juridici Bacau

Odinea de zi:
- Modificarile legislative privind profesia de consilier juridic;
- Analiza activitatii de pregatire profesionala;
- Probleme organizatorice;
- Diverse.

Locatia in sala Casei de Cultura a municipiului Bacau.


Convocator

17.12.2011, ora 09:00 la Universitatea „GEORGE BACOVIA” din Bacau

25.06.2011, ora 08.30 la Universitatea „George Bacovia” din Bacau

11.12.2010, ora 09.00 la Universitatea „George Bacovia” din Bacau